Zamki Hotelowe CISA
System zamków CISA Online ułatwia kontrolę i zarządzanie hotelem.
Umożliwia kompleksową kontrolę nad systemem nawet rozproszonym globalnie dzięki technologii bezprzewodowej komunikacji zamków z systemem.

Interfejs użytkownika
Użytkownicy mogą analizować dane przechowywane w systemie, uzyskując dostęp do nich za pośrednictwem sieci WWW, korzystając z przeglądarek.
 Interfejs jest proaktywny. Udostępnia użytkownikom informacje o systemie i ostrzega ich o nieprawidłowościach dzięki specjalnie stworzonym widżetom.

System kontroli zarządzania
Serwer komunikuje się z kontrolerami w celu zarządzania informacjami o systemie.

Infrastruktura bezprzewodowa
Ten system komunikuje się z zamkami i czytnikami ściennymi, zbierając informacje poprzez sieć anten i repeaterów, które przekazuje do systemu sterowania i zarządzania.
Podstawowymi elementami infrastruktury bezprzewodowej są:
   - repeatery, które przekazują sygnał i komunikują się z zamkami,
   - bramy zarządzające repeaterami podłącoznymi do sieci Ethernet,
    - kontroler z adresem IP, który komunikuje się zarówno z bramą jak i systemem sterowania.

Zamki lub czytniki ścienne
eSIGNO w bezprzewodowej konfiguracji i / lub czytnikih ścienne z interfejsem Ethernet.
System może być mieszany lub skonfigurowany tylko do zamków lub czytników naściennych.

 

 
System zamków CISA Online ułatwia kontrolę i zarządzanie hotelem.
    Umożliwia kompleksową kontrolę nad systemem nawet rozproszonym globalnie dzięki technologii bezprzewodowej komunikacji zamków z systemem.

Interfejs użytkownika
    Dostęp nawet za pośrednictwem sieci WWW, korzystając z przeglądarek.
    Interfejs udostępnia informacje o systemie i ostrzega ich o nieprawidłowościach.

System kontroli zarządzania
    Serwer komunikuje się z kontrolerami w celu zarządzania informacjami o systemie.